ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

Hieronder de rechten en plichten voor het boeken van één van onze make up artiesten & haarstylisten. De persoon die de opdracht aanvraagt (nader te noemen 'de opdrachtgever') en de persoon die de opdracht aanneemt (nader te noemen 'de opdrachtnemer'). 

 

Wanneer er een boeking tot stand is gekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gelden altijd de algemene voorwaarden van Mirjam Meijer Make up Artistry & Hairstyling ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij duidelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

TARIEVEN

Een opdrachtnemer is te boeken per hele dag, een halve dag of per uur. 

Bij een boeking per hele dag geldt het dagtarief; de opdrachtnemer staat 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever en dient uiterlijk te eindigen om 19.00 uur.

Bij een boeking per halve dag geldt het halve dagtarief; de opdrachtnemer staat 4 uur ter beschikking van de opdrachtgever en dient uiterlijk om 13.00 uur te eindigen of dient plaats te vinden tussen 14.00 uur en 18.00 uur.

Bij een boeking per uur geldt het uurtarief; de opdrachtnemer staat per uur ter beschikking van de opdrachtgever. De opdracht dient plaats te vinden tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Bij overuren geldt voor ieder uur extra het uurtarief.

 

Voor werkbesprekingen (ook telefonisch) en werkvoorbereiding thuis geldt het uurtarief.

 

 

TOESLAGEN

Voor opdrachten die plaatsvinden op een zaterdag, geldt een toeslag van 10%.

Voor opdrachten die plaatsvinden op een zondag, geldt een toeslag van 20%.

Voor opdrachten die plaatsvinden in het buitenland geldt een toeslag van 50%

Voor opdrachten die plaatsvinden tussen 24.00 uur en 08.00 uur geldt een toeslag van 100%.

Alle prijzen, zoals op de offerte, zijn exclusief 21% btw.

 

 

REISKOSTEN

Als er reisuren zijn voor de opdrachtnemer, worden deze berekend op basis van het uurtarief; parkeerkosten dienen daarnaast volledig te worden vergoed.

Reis- en verblijfkosten in het buitenlands dienen volledig te worden vergoed door de opdrachtgever. Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief gerekend.

Alle bovenstaande is exclusief btw.

 

 

AANBETALING

De opdracht is definitief, zodra de aanbetaling is ontvangen (dit is 25% van het totaalbedrag) op rekeningnummer  NL16 SNSB 0772 9958 77 ten name van

M.E. Meijer. Mocht de aanbetaling uitblijven, dan vervalt de opdracht.

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, wordt de aanbetaling niet geretourneerd.

 

 

BETALING

Mirjam Meijer factureert aan de opdrachtgever namens de opdrachtnemer. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na  de factuurdatum door ons te zijn ontvangen. In geval van geen betaling, zal de opdracht niet worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.

 

 

BOEKINGEN

 

Een opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsdatum met een opdrachtnemer; deze optie moet minimaal 24 uur voor aanvang van de opdracht omgezet worden in een definitieve boeking. Alle optierechten komen te vervallen als de boeking in op tijd definitief gemaakt wordt. Mocht een andere opdrachtgever de opdrachtnemer op hetzelfde moment willen boeken, dan moet de eerste optienemer direct beslissen of hij de optie om laat zetten naar een definitieve boeking. Wordt de optie niet omgezet, dan kan de andere opdrachtgever de opdrachtnemer boeken voor die datum. Als de boeking definitief is is deze bindend en kan deze niet kosteloos worden geannuleerd.

 

Betaalde opdrachten hebben ten allen tijde voorrang op niet betaalde opdrachten, zoals test-shoots en vrij werk. Mocht een opdrachtnemer meewerken aan niet betaalde opdrachten, dan mag het materiaal niet zonder toestemming van Mirjam Meijer Make up Artistry & Hairstyling gebruikt worden voor commerciële doeleinden of andere publicaties.

 

Voor boekingen die afhankelijk zijn van het weer (en dit ook duidelijk is aangegeven) mag een boeking éénmalig kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van dezelfde opdracht wordt de helft van het factuurbedrag in rekening gebracht. Mocht er een derde annulering volgen voor dezelfde opdracht dan dient het volledige factuurbedrag betaald te worden.

 

Indien de onkosten (bijvoorbeeld reiskosten, parkeerkosten of materiaalkosten) hoger zijn dan 100,00, wordt de opdrachtgever geacht deze via een voorschot, voorafgaand aan de opdracht, te betalen via Mirjam Meijer Make up Artistry & Hairstyling.

 

 

ANNULERING

Als de opdrachtgever de boeking annuleert op de dag van de opdracht (om welke reden dan ook) wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Mocht de opdracht minimaal 24 uur van tevoren worden geannuleerd door de opdrachtgever (om welke reden dan ook) wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.